ก่อนที่จะเดินเข้าตลาดจั๊กจั่นย่อมต้องเดินผ่านน้อง ๆกลุ่มนักเต้นบีบอยที่ลีลายท่าทางไม่ธรรมดา