น้องตุ๊กตาหมีรอนักท่องเที่ยวที่เดินผ่านไปมาเข้ามาดูชมและสู่ขอไปเป็นเจ้าของ