บ่อยครั้งที่นักท่องเที่ยวจะเรียกตลอดจั๊กจั่นว่า The Cicada Market