เข้าใจว่า สวนศรี เป็นชื่ออีกชื่อหนึ่งของตลาดจั๊กจั่นในยามที่สถานที่แห่งนี้ได้ทำหน้าที่เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจในช่วงกลางวันครับ