สองทุ่มของ วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2551 วันออกเดินทาง

ก่อนหน้านั้นสี่ห้าวันนายปุกปุยเพื่อนผมเค้าโทรมาชวนไปทำบุญเดินธรรมยาตรากับพระที่จังหวัดชัยภูมิ ผมก็ตกปากรับคำไปโดยที่ไม่ได้คิดอะไรมาก คิดแต่เพียงว่าอยากไปเที่ยวต่างจังหวัดกับเพื่อนๆบ้าง เพราะไม่ได้ไปเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนที่เหนียวแน่นกลุ่มนี้นานแล้ว ก็ไม่ทราบด้วยซ้ำครับว่าเดินธรรมยาตราที่นายปุยเค้าพูดถึงต้องทำอะไรบ้าง เดาเอาเองว่าน่าจะเหมือนกับเป็นการเดินธุดงค์ตามพระท่านไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงจุดหมาย ซึ่งก็ถูกเพียงส่วนเดียวครับ เพราะความหมายลึกซึ้งของการเดิมธรรมยาตราที่ผมกำลังจะไปร่วมด้วยนี้มีความหมายที่สมบรูณ์กว่าที่ผมเข้าใจอยู่มาก

โครงการธรรมยาตราลุ่มน้ำลำปะทาว หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ เจ้าอาวาสท่านเดิมเป็นผู้ริเริ่มและท่านยังเป็นประธานโครงการธรรมยาตราลุ่มน้ำลำปะทาว วัดป่าสุคะโต บ้านใหม่ไทยเจริญ ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิภ ปีนี้ธรรมยาตราก็ล่วงมาเป็นครั้งที่ 9 แล้วครับ คณะจะต้องเดินเท้ากันสิบวันระยะทางกว่า 83 กิโลเมตร กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-9 พฤศจิกายน 2551 จุดประสงค์ก็เพื่อนำธรรมมาประยุกต์ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เชื่อมการปฏิบัติธรรมผสมผสานเข้ากับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภ เปิดโอกาสให้ชุมชนสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ ภายใต้แนวคิดสิ่งแวดล้อมดีได้ด้วยตัวเรา เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนลุ่มน้ำลำประทาว นำไปสู่แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาที่ยั่งยืน โดยความร่วมมือทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและประชนทั้งลุ่มน้ำ

Continue reading