ได้คุยกับน้องคนหนึ่งที่ติดอยู่ในทะเลสาบ รินจานี

กำลังขึ้นเครื่องเพื่อที่จะไปต่อที่มาเลเซีย