สืบ นาคะเสถียร

สังคมไทยไม่ควรให้มีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีก

*******************************************

1 กันยายน 2533 สืบ นาคะเสถียร ข้าราชการกรมป่าไม้ และผู้นำที่สำคัญอีกคนหนึ่งของกระบวนการอนุรักษ์ธรรมชาติในเมืองไทย ได้กระทำอัตวินิบาตกรรมตนเองด้วยปืนพกประจำตัว

Continue reading