ตรงนี้น่าสนใจครับ นี่เป็นการจัดห้องและตำแหน่งการวางข้าวของเครื่องใช้ภายในห้องที่มีการจัดวางอย่างเป็นระเบียบ