อีกมุมหนึ่งครับ จะว่าไปกีฬาทางน้ำประเภทนี้ก็เป็นที่นิยมเหมือนกันนะครับ