แวะเพลินที่ เพลินวาน

น่าจะเป็นร้านกาแฟที่น่านั่งที่สุดแล้วในย่านเพลินวานแห่งนี้