แวะเพลินที่ เพลินวาน

สะพานข้ามระหว่างสองอาคาร จุดนี้มักจะเป็นแลนด์มาร์กให้กับผู้ที่รักการถ่ายภาพใช้สอยอยู่บ่อย ๆ