เมื่อได้ไปถึงอุตรดิตถ์น้อยคนนักที่จะพลาดโอกาสไปเยี่ยมเยือนอำเภอลับแลหรือเมืองลับแล ด้วยเพราะที่นี่คือแลนด์มาร์กที่มากมายไปด้วยสิ่งที่น่าสนใจไม่ว่าเป็นสถานที่ วัฒนธรรมที่หลากลาย อาหารการกิน และผลไม้อันเลื่องชื่ออย่างทุเรียนหรือลางสาด เป็นต้น

ที่นี่เราจะได้ศึกษาถึงวิถีการดำเนินชีวิตของชาวลับแลสมัยก่อน
ที่นี่เราจะได้ศึกษาถึงวิถีการดำเนินชีวิตของชาวลับแลสมัยก่อน

จากการที่ได้สืบค้นทราบมาว่าชาวเมืองลับแลนั้นค่อนข้างที่จะมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ โดยชาวพื้นถิ่นที่มีอยู่เดิมนั้นอยู่ตั้งแต่สมัยขอมเรืองอำนาจและเริ่มทยอยอพยพมาตั้งถิ่นฐานกันเยอะขึ้นก็สมัยกรุงสุโขทัย อีกข้อมูลหนึ่งที่พอนำมาอ้างอิงได้ก็คือสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพท่านสันนิษฐานเอาไว้ว่าผู้ที่มาสมทบต่อมานั้นน่าจะเป็นชาวเมืองแพร่และน่านที่หนีข้าศึกมาหลบซ่อนในยามสงครามนั่นเอง

แม้จะมาจากหลายชาติพันธุ์แต่ทุกคนก็อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน โชคดีว่าที่เมืองลับแลมี “พิพิธภัณฑ์เมืองลับแล” ให้เข้าไปศึกษาหาความรู้ จึงทำให้เข้าใจถึงวิถีการดำเนินชีวิตของคนที่นี้เป็นอย่างไร และทำให้เราได้ทราบถึงคุณค่าเชิงอัตลักษณ์ของที่นี่จากงานแสดงในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้อีกด้วย

“พิพิธภัณฑ์เมืองลับแล” เดินทางไปถึงได้ไม่ยากครับ เมื่อไปถึงหน้าประตูเมืองลับแลก็จะเห็นได้ง่าย สามารถเข้าไปศึกษาหาความรู้ได้ฟรีครับ

ตัวพิพิธภัณฑ์จะอยู่ด้านขวาก่อนเข้าประตูลับแลครับ
ตัวพิพิธภัณฑ์จะอยู่ด้านขวาก่อนเข้าประตูลับแลครับ
เมื่อเข้าไปก็จะพบกับอาคารของพิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นอาคารไม้
เมื่อเข้าไปก็จะพบกับอาคารของพิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นอาคารไม้
ตรงนี้น่าสนใจครับ นี่เป็นการจัดห้องและตำแหน่งการวางข้าวของเครื่องใช้ภายในห้องที่มีการจัดวางอย่างเป็นระเบียบ
ตรงนี้น่าสนใจครับ นี่เป็นการจัดห้องและตำแหน่งการวางข้าวของเครื่องใช้ภายในห้องที่มีการจัดวางอย่างเป็นระเบียบ
ส่วนห้องนี้เป็นห้องที่สำหรับแสดงเครืองไม้เครื่องมือสำหรับทำนา
ส่วนห้องนี้เป็นห้องที่สำหรับแสดงเครืองไม้เครื่องมือสำหรับทำนา
แวะไปดูครัวหน่อยดีกว่า
แวะไปดูครัวหน่อยดีกว่า
ไม่รู้ว่าทำอะไรกิน ถามป้าแกก็ไม่ตอบ
ไม่รู้ว่าทำอะไรกิน ถามป้าแกก็ไม่ตอบ
ยุ้งฉางสำหรับเก็บข้าว
ยุ้งฉางสำหรับเก็บข้าว
อันนี้เป็นบริเวณพืันที่ด้านนอกอีกมุมนึงครับ
อันนี้เป็นบริเวณพืันที่ด้านนอกอีกมุมนึงครับ

Comments

comments

Comments are closed.