ขอเชิญร่วมงานธรรมยาตราลุ่มน้ำลำปะทาวครั้งที่ ๑๓ ระหว่างวันที่ ๑-๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ภเฉลิมพุทธชยันตี

จากบ้านกุดโง้ง ถึงวัดป่ามหาวัน (ภูหลง) จังหวัดชัยภูมิ เพื่อเฉลิมฉลองพุทธชยันตีซึ่งแปลว่าการครบรอบวันเกิดของพระพุทธศาสนาหรือวันครบรอบชัยชนะของพระพุทธเจ้า เราจะตามรอยอารยธรรมพุทธศาสนาในลุ่มน้ำลำปะทาวจากอดีตถึงปัจจุบัน ผ่านโบราณสถานสมัยทวารวดีและขอม

เหมือนปีที่แล้ว ผู้เข้าร่วมจะได้ทดสอบร่างกายและจิตใจด้วยการแบกสัมภาระของตัวเอง (รายการสัมภาระที่แนะนำ) ยกเว้นถุงนอนและเต๊นท์ที่จะนำขึ้นรถกองกลาง (ไม่มีเต็นท์ให้ยืมในปีนี้) ผู้ที่อายุมากกว่า ๕๐ ปีมีสิทธิพิเศษฝากของไปกับรถกองกลางได้ นอกจากนี้จะไม่รับประทานอาหารเย็น แต่จะมีน้ำปานะแทน จำกัดจำนวนคนไม่เกิน ๒๐๐ คน

ช่วงบ่ายวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ มีกิจกรรมนำชมปากตก ซึ่งเป็นจุดที่ลำปะทาวไหลรวมกับแม่น้ำชี พร้อมร่วมพิธีสืบชะตาสายน้ำ ก่อนที่ยามค่ำคืนจะได้รับฟังเรื่องราวความเป็นมาของใบเสมาบ้านกุดโง้ง ที่เชื่อกันว่าสร้างในสมัยทวาราวดี จากชาวบ้านในพื้นที่และกลุ่มผู้สนใจที่ได้ศึกษาเรื่องใบเสมาบ้านกุดโง้ง

คลิกสำหรับกำหนดการจาริก

>> ลงทะเบียนที่นี่ <<

คลิกดูรายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว

อ่านหนังสือ ๑๐ ปีธรรมยาตรา (PDF)

ที่มา :ภhttp://lampatao.wordpress.com/

Comments

comments

Leave a reply

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

required