ชุดเครื่องใช้โลหะ เป็นอีกจุดหนึ่งที่มีมักจะมีคนไปหยุดดู