น้าโต๊ด(เสื้อลาย) เตรียมตัวหนาวไว้แต่เนิ่นๆเลยนะครับ